praktyki zawodowe dla uczniów

Co pewien czas oferujemy wsparcie dla uczniów poszukujących możliwości realizowania pod naszymi skrzydłami  praktyk zawodowych.
Ale zwykle taką możliwość oferujemy dla wybranych osób spełniających wszystkie poniższe warunki:

 

-uczniów którzy są w trakcie edukacji w szkole ale nabyły już jakąś podstawową wiedzę z obszaru projektowania i obsługi programów – spójnego w miarę z naszym profilem działania;

 

-uczniów którzy na bazie dotychczasowej edukacji przedstawić nam tę wiedzę w formie jakiegoś portfolio (projekty i ciekawe zadania zrealizowane w szkole, prace zaliczeniowe ze szkoły, rezultaty samodzielnej pracy mające związek z profilem nauki) pokazujące umiejętności operowania w określonych programach i/lub umiejętności projektowania (nawet jeśli te umiejętności są jedynie podstawowe/początkowe);

 

-uczniów którzy potrafią wykazać się samodzielnością nie tylko w ramach zadań powierzonych podczas przyuczenia na praktykach, ale także w czasie poszukiwania takich praktyk;

 

-uczniów którzy potrafią nas przekonać do siebie w czasie krótkiej 15 minutowej prezentacji.