praktyki zawodowe dla uczniów

Co pewien czas oferujemy wsparcie dla uczniów poszukujących możliwości realizowania pod naszymi skrzydłami  praktyk zawodowych.
Ale zwykle taką możliwość oferujemy dla wybranych osób spełniających wszystkie poniższe warunki:

 

-uczniów którzy są w trakcie edukacji w szkole, ale nabyły już jakąś podstawową wiedzę z obszaru projektowania i obsługi programów – i ta podstawowa wiedza jest w miarę spójna z naszym profilem działania;

 

-uczniów którzy na bazie dotychczasowej edukacji potrafią przedstawić nam tę wiedzę w formie jakiegoś choćby krótkiego portfolio (projekty i ciekawe zadania zrealizowane w szkole, prace zaliczeniowe ze szkoły, rezultaty samodzielnej pracy mające związek z profilem nauki) pokazującego umiejętności operowania w określonych programach i/lub umiejętności projektowania (nawet jeśli te umiejętności są jedynie podstawowe/początkowe);

 

-uczniów którzy potrafią wykazać się samodzielnością nie tylko w ramach zadań powierzonych podczas przyuczenia na praktykach, ale także w czasie poszukiwania takich praktyk;

 

-uczniów którzy potrafią nas przekonać do siebie w czasie krótkiej 10 minutowej prezentacji.