PROJEKT

Wizualizacje 3D - kontenery.

kategoria
3D
o projekcie

Wizualizacje możliwości kontenerów produkowanych przez klienta.
Projekt mający na celu pokazanie różnorodności zastosowań oraz zaskakującą ilość dostępnego miejsca.