PROJEKT

Makieta projektu restauracji NOL/UFO.

kategoria
wizerunkowa fotografia produktowa
o projekcie

Seria fotografii makiety projektu restauracji.
Inspiracją kolorowania makiety i tła światłem na planie w naszym studio było oświetlenie budynku zaprojektowane przez architekta obiektu jak i sam temat UFO.

[ Koncepcja, wzornictwo stanowi własność Pana Macieja Koniecznego. Zmiana, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie dla celów innych niż przewidziano, wymaga pisemnej zgody Pana Macieja Koniecznego pod rygorem skutków prawnych. Koncepcja – pomysł jest objęty prawem autorskim. ]