PROJEKT

Sprzęt medyczny

kategoria
packshot / produkt
o projekcie

Dla producenta sprzętu medycznego fotografowaliśmy produkty.
Zarówno pokazane stoły operacyjne jak i lampy – z powodu gabarytów tych serii produktów – były fotografowane w lokacji klienta.