PROJEKT

Narodziny koloru

kategoria
wizerunkowa fotografia produktowa
o projekcie

Na potrzeby jednego z projektów wyprodukowaliśmy fotografie ilustrujące ideę rodzenia się koloru.

Dynamika lecącej gęstej farby jest magicznie zamrożona przy użyciu bardzo krótkich czasów naświetlania.