PROJEKT

Wizualizacje 3D - profile okienne.

kategoria
3D
o projekcie

Wizualizacje próbek profili okiennych przygotowane dla producenta okien.
Staraliśmy się dokładnie odwzorować układ elementów w przekroju. Oraz zwracaliśmy najwyższą uwagę na kolorystykę profili.