PROJEKT

Produkcja laminatów

kategoria
fotografia przemysłowa
o projekcie

Sesja w obszarach produkcyjnych miała na celu pokazanie różnorodności oferowanych procesów produkcji laminatów  – oczywiście przy zachowaniu interesującego charakProteru zdjęć.