PROJEKT

Obawy przed zmianą

kategoria
fotogafia portretowa
o projekcie

Alegoria z kapeluszem.
Portret studyjny + postprodukcja w PS.
 


Dziękujemy za użyczenie kapelusza projektantom z oktopus.com.pl